Boligpriser og statistikk

Her finner du tall og fakta om prisutviklingen i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo.

Prisutvikling

I februar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Osloområdet 65 066 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,1 prosent høyere enn i januar, og 22,0 prosent høyere enn i februar 2016.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede
boliger 56 239 kroner i februar. Dette er 0,7 prosent høyere enn i januar, og 17,8 prosent høyere enn i februar 2016.

Antall omsatte boliger

I februar ble det foretatt 614 eierskifter tilknyttet OBOS mot 524 i januar og 688 boliger i februar
2016. I 2016 ble det omsatt 8 466 boliger totalt, mot 8 920 i 2015.

Siste pressemelding: 
Boligpriser uendret i Oslo

Hele statistikken

Vår nyeste prisstatistikk, inkludert bydelspriser, månedlig prisutvikling og historikk tilbake til 1985:

Prisstatistikk februar 2017 

Årlig prisutvikling: 1985–2015