Boligpriser og statistikk

Her finner du tall og fakta om prisutviklingen i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo.

Prisutvikling

I januar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Osloområdet 64 977 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,3 prosent høyere enn i desember, og 27,1 prosent høyere enn i januar 2016.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede
boliger 55 868 kroner i januar. Dette er 0,5 prosent høyere enn i desember, og 20,6 prosent høyere enn i januar 2016.

Antall omsatte boliger

I januar ble det foretatt 524 eierskifter tilknyttet OBOS mot 457 i desember og 436 boliger i januar
2016. I 2016 ble det omsatt 8 466 boliger totalt, mot 8 920 i 2015.

Siste pressemelding: 
Prisoppgangen fortsetter

Hele statistikken

Vår nyeste prisstatistikk, inkludert bydelspriser, månedlig prisutvikling og historikk tilbake til 1985:

Prisstatistikk januar 2017 

Årlig prisutvikling: 1985–2015