Dette er OBOS

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 415 000 medlemmer. Siden 1929 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.


De fleste av våre medlemmer bor i Oslo og omegn, men vi er også godt etablert i flere av landets store byer – blant annet i Fredrikstad, Tønsberg, Hamar, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim. 

Forkjøpsrett og gunstige medlemstilbud

For de fleste medlemmer er det forkjøpsretten og tilgangen til et stort boligmarked, samt våre nye boligprosjekter som oppleves som den største fordelen. Vi bygger i dag i alle våre regioner.

Men det skal alltid lønne seg å være medlem i OBOS – også for deg som har dekket ditt boligbehov. 

Som medlem i OBOS kan du låne og spare penger til betingelser som er blant markedets beste. I tillegg gir medlemskortet deg tilgang til drøyt 60 gode rabattavtaler innenfor forsikring, bolig og interiør, kultur og fritid. 

Norges største boligforvalter

I dag forvalter OBOS cirka 215 000 boliger over store deler av landet, mer enn hver tredje bolig i Oslo. 

OBOS har også et omfattende tilbud til boligselskaper og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering samt en betydelig spare- og finansvirksomhet. Vi eier blant annet OBOS Forretningsbygg, som er et stort eiendomsselskap.

Samfunnsengasjement

OBOS støtter flere arenaer innenfor kultur, sport og humanitært arbeid, og er nøye på at sponsorstøtten kommer medlemmene til gode.

Vi har som mål å støtte positive miljøtiltak i medlemmenes boområder, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge.

Den årlige MMI-undersøkelsen viste i 2016 at 56 prosent har et godt inntrykk av OBOS på landsbasis, og at hele 75 prosent har et godt inntrykk av oss i Oslo. Det er vi stolte av!