Block Watne

Block Watne eies 100 prosent av OBOS, og som medlem har du forkjøpsrett på alle nye boliger som selskapet legger ut for salg.

karusellbilde: BW5

Mølleparken – leiligheter og eneboliger i kjede på Moksheim i Vormedal, Karmøy kommune

Selskapet utvikler, selger og bygger boliger over store deler av Norge – fra Kristiansand i sør til Steinkjer i nord.

Finn din bolig på blockwatne.no

Hva er forkjøpsrett? 

Forkjøpsrett betyr at du som medlem kan velge bolig før alle andre som ikke er medlem i OBOS. Hvis flere medlemmer melder sin interesse er det den som har lengst ansiennitet som får boligen. 

For å kunne bruke forkjøpsretten må du melde din interesse innen fristen som er oppgitt ved hver salgsstart.

Fristen vil som regel være senest klokken 12 dagen før salgsstart hvis dette er en ukedag. Hvis salgsstarten skjer i helgen, vil fristen for å melde forkjøp som oftest være senest kl. 12 på torsdag. 

Hva skjer etter fristens utløp?

For å benytte forkjøpsretten må du møte opp ved salgsstart og ha med gyldig finansieringsbevis fra en låneinstitusjon. Salgsstart holdes oftest i Block Watnes lokaler eller i en visningsbolig. Har du lengst ansiennitet som OBOS-medlem, vil du bli kontaktet på salgsmøtet for å skrive kontrakt. Har du kortere ansiennitet, vil du bli kontaktet for å velge en annen bolig.

Alle salgsstarter vil bli annonsert i god tid på blockwatne.no. Noen salgsstarter vil også bli annonsert i OBOS-bladet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din salgskonsulent i Block Watne, eller OBOS medlemsservice på e-post medlemsservice@obos.no, tlf 22 86 59 90.

Trenger du lån?

OBOS-banken tilbyr et gunstig nyboliglån som gjør det lettere å kjøpe bolig som er under oppføring. Vi tilbyr 30 års nedbetalingstid og lån inntill 85 prosent av kjøpesummen.

Det er vanlig å betale høyere rente på den delen av lånet som overstiger 75 prosent. Med OBOS Nyboliglån får du samme, gode rente på hele beløpet. 

Les mer om OBOS Nyboliglån på OBOS-bankens sider