Nytt medlems-kort

Nytt medlemkort på vei

Medlemskort og faktura for kontigenten blir sendt ut sammen med årets første nummer av OBOS-bladet i midten av februar. Har du ikke OBOS-bladet vil du få kortet med vanlig post. 

Du som har avtalegiro, e-faktura eller bor i et OBOS-borettslag vil ikke få faktura med posten - kun kort.

OBOS Eiendomsdrift og Gårdpass

Trenger du hjelp til drift og vedlikehold av fast eiendom? Da kan OBOS Eiendomsdrift AS og Gårdpass AS hjelpe deg!

Bytte av lyspærepå fasade

OBOS EIENDOMSDRIFT:

er et selskap i OBOS-gruppen og har ansvar for den daglige drift av alle eiendommer i OBOS Foretningsbyggs portefølje. 

Våre medarbeidere har en god og riktig faglig kompetanse, samt en kunde- og servicerettet innstilling. Vi har også profesjonalisert innkjøp av eksterne tjenester innen eiendomsdrift. 

Dette gjelder for eksempel:

 • Renhold
 • Vakthold og sikkerhet
 • Renovasjon
 • Vedlikehold og service av tekniske anlegg
 • Snøbrøyting
 • Maskinell feiing m.m.
Vaktmestertjenesten utføres av egne ansatte, noe som gjør at vi kan tilby 24 timers beredskapsvakt. 

Selskapet har også stor fokus på opplæring og rutiner knyttet til energi og miljø, og vi tar oppdrag for boligselskaper, institusjoner og private bedrifter.


GÅRDPASS:

OBOS eier også selskapet Gårdpass som er en av de største og eldste bedriftene innen eiendomsservice i Oslo og Akershus. De løser vaktmester og vedlike-holdsoppgaver for de fleste virksomheter.

 • Vaktmestertjenester
 • Containetutleie
 • Snørydding, strøing og salting.
 • Feiing, spyling utendørs.
 • Rengjøring av parkeringshus.
 • Vedlikehold av veier og plasser (asfaltering, oppmerking).
 • Anleggsgartner tjenester.
 • Grønt vedlikehold.
   

Du kan

lese mer om Gårdpass på selskapets nettsider