Forvaltningspakke SMALL

Denne pakken inneholder regnskap og forvaltingstjenester, og kan kjøpes i alle våre regioner.

To smilende kollegaer som jobber ved sammen på pc.

Avtalen er blant annet utvidet med

 • Nødvendige rapporteringer til offentlige myndigheter.
 • Egen forvaltningskonsulent som kan hjelpe deg.
 • Flere aktive funksjoner i forvaltningsvektøyet styrerommet.net, Styremagasinet Bolig & Miljø og tilgang til mange gode rabattavtaler.


Fast kontaktperson

Dere får en fast forvaltningskonsulent som kontaktperson og rådgiver.


Felleskostnader

 • E-faktura, avtalegiro eller trykking og utsendelse av giroblanketter.
 • Meget effektiv innkreving av felleskostnadene.
 • Purringer og oppfølging av restanser.
 • Inkasso
 • Daglig oppdaterte oversikt over betalte og utbetalte felleskostnader/husleie på Styrerommet.net, eller månedlige rapport.


Regnskap

 • Bilagsføring og årsavslutning av borettslagets eller sameiets regnskap.
 • Avdelings- og underregnskaper (prosjekt, næring, brensel, garasjer etc.).
 • Skatteavregning og likningsoppgaver.
 • Kontakt med boligselskapets revisor i årsoppgjørsperioden.
 • Pålagte innsendinger til offentlige myndigheter og Brønnøysundregistrene.
 • Oversiktlige økonomiske rapporter med våre kommentarer og forslag.
 • Utbetaling av lønn til ansatte og innrapportering.
 • Utbetaling av styrehonorar.


Økonomistyring

 • Gunstige betingelser i OBOS-banken.
 • Tilgang til våre rabattavtaler.
 • Fakturabehandling
 • Behandling og betaling av alle fakturaer.
 • Elektronisk håndtering av fakturaer. Enkelt og raskt. Arkiv for styret med oversikt over alle fakturaer.


Årsmøter

 • Årsmøtemal til styret.


Andre forvaltningstjenester

 • Forsikringsavtale – håndtering av forsikringsskader.
 • Overdragelse av leiligheter, parkeringsplasser etc., ajourhold av eiere.
 • Leilighetsopplysninger til meglere, banker etc. i forbindelse med kjøp / salg, taksering, refinansiering og låneopptak.
 • Søknader om overdragelse av bruk av bolig.


Rådgivning


Andre tjenester ved behov

Fra tid til annen kan styret ha behov for ytterligere bistand. Vi tilbyr i tillegg tilnærmet alle typer sekretær- og konsulenttjenester innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk og drift.

Tilbake til toppen