Styrerommet

Alt du trenger til styrearbeiet! Alle boligselskaper som forvaltes av oss får tilgang til vår nettløsning Styrerommet.net.

Løsningen gjør at du kan bruke våre tjenester 24 timer i døgnet, noe som gjør det enklere, og mer fleksibelt for deg som er styremedlem å drive med styrearbeidet. 

Uavhengig av våre åpningstider får du tilgang til: 

  • Regnskapstall og rapporter.

  • Elektronisk fakturabehandling 

  • Funksjoner som e-post og arkiv.

  • Elektronisk innkalling og protokoll, noe som gjør styrarbeidet enklere og sikrer at viktige dokumenter er lett tilgjengelig også for kommende styrer.

  • Tilgang til boligselskapets nøkkelopplysninger og dokumenter, for eksempel vedtekter, husordensregler og årsberetninger.

  • Informasjon om forsikringer.

  • Nyheter

  • Tips til nyttige kurs.


Styrerommet.net er tilpasset ditt boligselskap og er passordbeskyttet. Det er ikke nødvendig med egen PC, du kan logge deg på fra hvilken datamaskin som helst, så lenge den er koblet mot Internett.

For å kunne logget deg på, må du ha en egen e-postadresse og mobiltelefonnummer.