Nytt medlems-kort

Nytt medlemkort på vei

Medlemskort og faktura for kontigenten blir sendt ut sammen med årets første nummer av OBOS-bladet i midten av februar. Har du ikke OBOS-bladet vil du få kortet med vanlig post. 

Du som har avtalegiro, e-faktura eller bor i et OBOS-borettslag vil ikke få faktura med posten - kun kort.

Kursoversikt

Januar

19.

JAN

Styrerommet.net

Torsdag 19. jan 2017 kl. 17:00 - 20:00

Boligselskaper som er forvaltet av OBOS har tilgang til nettløsningen Styrerommet. Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan løsningen hjelper deg i styrearbeidet.

Les mer / Påmelding

23.

JAN

Oppfriskning før generalforsamling og sameiermøte

Mandag 23. jan 2017 kl. 17:00 - 21:00

Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset.

Les mer / Påmelding

26.

JAN

Innlandet: Oppfriskning før generalforsamling og sameiermøte

Torsdag 26. jan 2017 kl. 17:00 - 21:00

Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av sameiermøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset i OBOS sine lokaler på Hamar.

Les mer / Påmelding

26.

JAN

Trondheim: Juss i boligselskap

Torsdag 26. jan 2017 kl. 17:00 - 21:00

Juridisk avdeling i OBOS vil, med bakgrunn i borettslagsloven og eierseksjonsloven ta for seg spørsmål knyttet til styrets juridiske plikter og rettigheter.

Les mer / Påmelding

26.

JAN

Juss i boligselskaper

Torsdag 26. jan 2017 kl. 17:00 - 21:00

Vanskelig å orientere seg i jungelen av regler og bestemmelser? Juridisk avdeling i OBOS vil på dette kurset lede deltagerne gjennom ulike problemstillinger som bla. vedlikehold og mislighold.

Les mer / Påmelding

26.

JAN

Østfold: Oppfriskning før generalforsamling og sameiermøte

Torsdag 26. jan 2017 kl. 17:30 - 20:30

Bli trygg på gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset i OBOS sine lokaler i Fredrikstad.

Les mer / Påmelding

Februar

1.

FEB

Stor-Bergen: Oppfriskning før generalforsamling og...

Onsdag 1. feb 2017 kl. 17:00 - 20:00

Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av sameiermøtet/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset i OBOS sine lokaler i Bergen.

Les mer / Påmelding

2.

FEB

Herborvi.no – hjemmesideløsning for boligselskap 2. februar

Torsdag 2. feb 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Les mer / Påmelding

8.

FEB

Rehabilitering og finansiering

Onsdag 8. feb 2017 kl. 17:00 - 20:00

Godt forarbeid er en forutsetning for vellykket gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter. Mange vurderinger skal gjøres før håndverkerne kan starte, og det er smart å starte forarbeidet i god tid.

Les mer / Påmelding

9.

FEB

Vestfold: Oppfriskning før generalforsamling og sameiermøte

Torsdag 9. feb 2017 kl. 17:00 - 21:00

Hvordan var det nå igjen? Litt usikker på hva som er lov og ikke? Bli trygg på gjennomføringen av sameiermøte/generalforsamlingen ved å delta på dette kurset i OBOS sine lokaler i Tønsberg.

Les mer / Påmelding

14.

FEB

Energi- og miljøtiltak i boligselskaper

Tirsdag 14. feb 2017 kl. 17:00 - 20:00

Norske husholdninger står for en femdel av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør et stort potensial med hensyn til å redusere den totale energibruken her til lands. Kurset beskriver ulike energi-sparetiltak som er aktuelle for eksisterende bygg.

Les mer / Påmelding

15.

FEB

Vestfold: Skadeforebyggende kurs i brann- og vannskader

Onsdag 15. feb 2017 kl. 18:00 - 21:00

Få bedre innblikk i hva som kan gjøres av skadeforebyggende arbeid i boligselskapet. Dette vil bidra til å skape et trygt og godt bomiljø.

Les mer / Påmelding

28.

FEB

Bredbånd i boligselskapet

Tirsdag 28. feb 2017 kl. 17:00 - 20:00

Veien til smarte boliger med dagens nett for TV og bredbånd – hvilke endringer og utfordringer medfører dette for boligselskapet og styret? Hvordan kan styrene ta kloke valg og inngå riktige avtaler?

Les mer / Påmelding

Mars

1.

MAR

Utemiljø

Onsdag 1. mar 2017 kl. 17:00 - 20:00

Med dette kurset ønsker vi å sette fokus på utemiljøet i boligselskapet. Uteområder og grøntanlegg har en viktig funksjon som sosiale møtesteder, og som trygge og trivelige steder for beboere og brukere i alle aldre.

Les mer / Påmelding

7.

MAR

Trondheim: HMS-internkontroll i boligselskaper

Tirsdag 7. mar 2017 kl. 17:00 - 20:00

På kurset gjennomfører vi en vernerunde i et utvalgt boligselskap i Oslo området og gir en innføring i hvordan HMS-arbeidet bør drives i boligselskaper.

Les mer / Påmelding

9.

MAR

Herborvi.no - hjemmesideløsning boligselskap

Torsdag 9. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Les mer / Påmelding

15.

MAR

HMS - internkontroll i boligselskaper

Onsdag 15. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

Les mer / Påmelding

22.

MAR

HMSmodulen på Styrerommet.net

Onsdag 22. mar 2017 kl. 17:00 - 20:00

HMSmodulen er en elektonisk HMS løsning utviklet av OBOS. På kurset lærer du hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i organiseringen av HMS-arbeidet.

Les mer / Påmelding

23.

MAR

Reklamasjoner

Torsdag 23. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Styret bestiller en rekke større og mindre bygningsmessige arbeider og tjenester på vegne av boligselskapet. Hvilke regler gjelder hvis noe går galt, eller ikke blir levert som forventet?

Les mer / Påmelding

28.

MAR

Styrerommet.net grunnkurs

Tirsdag 28. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Praktisk grunnkurs i bruken av Styrerommet.net. Deltagerne får bruke Styrerommet.net under veiledning.

Les mer / Påmelding

30.

MAR

Skadeforebyggende kurs i brann- og vannskader

Torsdag 30. mar 2017 kl. 09:00 - 15:30

Målet med kurset er å sikre at deltagerne vet hvorfor branner starter, hvordan de skal håndtere og slukke en brann i startfasen, samt sørge for sikker rømming.

Les mer / Påmelding

Juni

1.

JUN

Styrerommet.net

Torsdag 1. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Boligselskaper som er forvaltet av OBOS har tilgang til nettløsningen Styrerommet. Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan løsningen hjelper deg i styrearbeidet.

Les mer / Påmelding

6.

JUN

Økonomi i boligselskaper

Tirsdag 6. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret. Du får også en gjennomgang av resultat- og balanseregnskapet.

Les mer / Påmelding

8.

JUN

Nordvest: Nyttige arbeidsverktøy for styret

Torsdag 8. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Vi setter fokus på forenkling av din hverdag. Vi ser på nyttige verktøy på Styrerommet.net, HMSmodulen, Herborvi med mer.

Les mer / Påmelding

8.

JUN

Styrearbeid i boligsameier

Torsdag 8. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Kursetskal gi tillitsvalgte i sameier en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

Les mer / Påmelding

12.

JUN

Innlandet: Styrearbeid i boligselskap

Mandag 12. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Målet med kurset er å gi deltagerne en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid. I tillegg ønsker vi å bidra til at styremedlemmene blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner og beslutningsprosesser.

Les mer / Påmelding

14.

JUN

Styrearbeid i borettslag

Onsdag 14. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset skal gi tillitsvalgte i borettslag en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

Les mer / Påmelding

15.

JUN

Herborvi.no - hjemmesideløsning for boligselskap

Torsdag 15. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Les mer / Påmelding