Kursoversikt

Mars

1.

MAR

Utemiljø

Onsdag 1. mar 2017 kl. 17:00 - 20:00

Med dette kurset ønsker vi å sette fokus på utemiljøet i boligselskapet. Uteområder og grøntanlegg har en viktig funksjon som sosiale møtesteder, og som trygge og trivelige steder for beboere og brukere i alle aldre.

Les mer / Påmelding

7.

MAR

Trondheim: HMS-internkontroll i boligselskaper

Tirsdag 7. mar 2017 kl. 17:00 - 20:00

På kurset gjennomfører vi en vernerunde i et utvalgt boligselskap i Oslo området og gir en innføring i hvordan HMS-arbeidet bør drives i boligselskaper.

Les mer / Påmelding

9.

MAR

Herborvi.no - hjemmesideløsning boligselskap

Torsdag 9. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Les mer / Påmelding

15.

MAR

HMS - internkontroll i boligselskaper

Onsdag 15. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

Les mer / Påmelding

22.

MAR

HMSmodulen på Styrerommet.net

Onsdag 22. mar 2017 kl. 17:00 - 20:00

HMSmodulen er en elektonisk HMS løsning utviklet av OBOS. På kurset lærer du hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i organiseringen av HMS-arbeidet.

Les mer / Påmelding

23.

MAR

Reklamasjoner

Torsdag 23. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Styret bestiller en rekke større og mindre bygningsmessige arbeider og tjenester på vegne av boligselskapet. Hvilke regler gjelder hvis noe går galt, eller ikke blir levert som forventet?

Les mer / Påmelding

28.

MAR

Styrerommet.net grunnkurs

Tirsdag 28. mar 2017 kl. 17:00 - 21:00

Praktisk grunnkurs i bruken av Styrerommet.net. Deltagerne får bruke Styrerommet.net under veiledning.

Les mer / Påmelding

30.

MAR

Skadeforebyggende kurs i brann- og vannskader

Torsdag 30. mar 2017 kl. 09:00 - 15:30

Målet med kurset er å sikre at deltagerne vet hvorfor branner starter, hvordan de skal håndtere og slukke en brann i startfasen, samt sørge for sikker rømming.

Les mer / Påmelding

Mai

4.

MAI

Energi- og miljøtiltak i boligselskaper

Torsdag 4. mai 2017 kl. 17:00 - 20:00

Norske husholdninger står for en femdel av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør et stort potensial med hensyn til å redusere den totale energibruken her til lands. Kurset beskriver ulike energi-sparetiltak som er aktuelle for eksisterende bygg.

Les mer / Påmelding

9.

MAI

HMS - internkontroll i boligselskaper

Tirsdag 9. mai 2017 kl. 17:00 - 21:00

På kurset gjennomfører vi en vernerunde i et utvalgt boligselskap i Oslo området og gir en innføring i hvordan HMS-arbeidet bør drives i boligselskaper.

Les mer / Påmelding

11.

MAI

Grunnleggende PowerPoint

Torsdag 11. mai 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset grunnleggende PowerPoint er for deg som har lyst å lage gode presentasjoner og bli kjent med mulighetene i PowerPoint.

Les mer / Påmelding

22.

MAI

Vestfold: Nyttige arbeidsverktøy for styret

Mandag 22. mai 2017 kl. 17:00 - 20:30

Vi setter fokus på forenkling av din hverdag. Vi ser på nyttige verktøy på Styrerommet.net, HMSmodulen, Herborvi med mer.

Les mer / Påmelding

23.

MAI

Innlandet: Nyttige arbeidsverktøy for styret

Tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:00 - 20:00

Vi setter fokus på forenkling av din hverdag. Vi ser på nyttige verktøy på Styrerommet.net, HMSmodulen, Herborvi med mer.

Les mer / Påmelding

23.

MAI

HMSmodulen på Styrerommet.net

Tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:00 - 20:00

HMSmodulen er en elektonisk HMS løsning utviklet av OBOS. På kurset lærer du hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i organiseringen av HMS-arbeidet.

Les mer / Påmelding

23.

MAI

Østfold: Styrearbeid i boligselskap

Tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:30 - 21:00

Målet med kurset er å gi styremedlemmer en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid samt få en innføring i styrets ansvar.

Les mer / Påmelding

30.

MAI

Forsikring

Tirsdag 30. mai 2017 kl. 17:00 - 20:00

Forsikring oppleves av mange som et komplisert område, og vi erfarer at det er en rekke spørsmål knyttet til dette. Dette kurset er for de som ønsker å oppdatere seg på forsikringsfeltet.

Les mer / Påmelding

Juni

1.

JUN

Styrerommet.net

Torsdag 1. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Boligselskaper som er forvaltet av OBOS har tilgang til nettløsningen Styrerommet. Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan løsningen hjelper deg i styrearbeidet.

Les mer / Påmelding

6.

JUN

Økonomi i boligselskaper

Tirsdag 6. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret. Du får også en gjennomgang av resultat- og balanseregnskapet.

Les mer / Påmelding

7.

JUN

Stor-Bergen: Styrerommet.net

Onsdag 7. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Dette kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene på Styrerommet.net og viser hvordan løsningene hjelper deg i styrearbeidet.

Les mer / Påmelding

8.

JUN

Nordvest: Nyttige arbeidsverktøy for styret

Torsdag 8. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Vi setter fokus på forenkling av din hverdag. Vi ser på nyttige verktøy på Styrerommet.net, HMSmodulen, Herborvi med mer.

Les mer / Påmelding

8.

JUN

Styrearbeid i boligsameier

Torsdag 8. jun 2017 kl. 17:00 - 20:00

Kursetskal gi tillitsvalgte i sameier en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

Les mer / Påmelding

12.

JUN

Innlandet: Styrearbeid i boligselskap

Mandag 12. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Målet med kurset er å gi deltagerne en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid. I tillegg ønsker vi å bidra til at styremedlemmene blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner og beslutningsprosesser.

Les mer / Påmelding

14.

JUN

Styrearbeid i borettslag

Onsdag 14. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset skal gi tillitsvalgte i borettslag en grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det enklere å fatte gode og riktige beslutninger.

Les mer / Påmelding

15.

JUN

Herborvi.no - hjemmesideløsning for boligselskap

Torsdag 15. jun 2017 kl. 17:00 - 21:00

Kurset forholder seg til løsningen Herborvi.no og er praktisk lagt opp, slik at funksjonene i verktøyet blir gjennomgått. Målet er at du skal kunne gå hjem å lage en hjemmeside etter endt kurs.

Les mer / Påmelding