Juridisk hjelp av advokat

Våre erfarne advokater tar oppdrag for alle selskaper som OBOS har forretningsførsel for.

En hånd som holder en møteklubbe foran et bolighus

Advokatene hjelper også selskapene med rådgiving, utredninger, kontakt mot offentlige myndigheter og private aktører.

Kontoret tar prosedyreoppdrag på vegne av selskapene, og styreledere kan få juridiske råd over telefon. All bistand fra advokatkontoret faktureres som en tilleggstjeneste da det ikke er inkludert i forretningsførerkontrakten.


Hovedområder er:

  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Tingsrett
  • Plan- og bygningsrett
  • Borettslags- og boligbyggelagsjuss
  • Eierseksjonsjuss
  • Husleierett
  • Arbeidsrett
  • Eiendomsmeglerrett
  • Finansrett 


Advokatkontoret i OBOS har dessverre ikke mulighet til å bistå enkeltmedlemmer med juridisk rådgiving.