Nytt medlems-kort

Nytt medlemkort på vei

Medlemskort og faktura for kontigenten blir sendt ut sammen med årets første nummer av OBOS-bladet i midten av februar. Har du ikke OBOS-bladet vil du få kortet med vanlig post. 

Du som har avtalegiro, e-faktura eller bor i et OBOS-borettslag vil ikke få faktura med posten - kun kort.

Individuell Nedbetaling av fellesgjeld

Borettslag som forvaltes av oss, kan få tilbud om Individuell Nedbetaling av fellesgjeld (IN).

Illustrasjonsbilde av penger


Det betyr at hver enkelt andelseier får mulighet til å helt eller delvis å betale inn sin del av borettslagets fellesgjeld og dermed få lavere felleskostnader.

Må tas opp på generalforsamlingen

Innen andelseierne kan benytte seg av den her muligheten, må IN-ordningen vedtas av generalforsamlingen i borettslaget, og avtalen med OBOS må signeres.

 

Alle eiere vil da få mulighet til å betale inn et minimumsbeløp på kr 60.000,- inntil to ganger i året, forutsatt at lånet har flytende rente. 

 

Eierene får mulighet til å redusere fellesutgiftene 

Hvis en andelseier velger å bruke muligheten til å innbetale innenfor IN-ordningen, vil han eller hun få redusert sine månedlige fellekostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag på fellesgjelden.

 

Det er borettslaget som står ansvarlig for fellesgjelden ovenfor banken, og ikke hver enkelt andelseier personlig. Andelseiere som betaler inn via IN-ordningen vil få sikkerhet for sin innbetaling via pantedokumentet er tinglyst på eiendommen.