Individuell Nedbetaling av fellesgjeld

Borettslag som forvaltes av oss, kan få tilbud om Individuell Nedbetaling av fellesgjeld (IN).

Illustrasjonsbilde av penger


Det betyr at hver enkelt andelseier får mulighet til å helt eller delvis å betale inn sin del av borettslagets fellesgjeld og dermed få lavere felleskostnader.

Må tas opp på generalforsamlingen

Innen andelseierne kan benytte seg av den her muligheten, må IN-ordningen vedtas av generalforsamlingen i borettslaget, og avtalen med OBOS må signeres.

 

Alle eiere vil da få mulighet til å betale inn et minimumsbeløp på kr 60.000,- inntil to ganger i året, forutsatt at lånet har flytende rente. 

 

Eierene får mulighet til å redusere fellesutgiftene 

Hvis en andelseier velger å bruke muligheten til å innbetale innenfor IN-ordningen, vil han eller hun få redusert sine månedlige fellekostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag på fellesgjelden.

 

Det er borettslaget som står ansvarlig for fellesgjelden ovenfor banken, og ikke hver enkelt andelseier personlig. Andelseiere som betaler inn via IN-ordningen vil få sikkerhet for sin innbetaling via pantedokumentet er tinglyst på eiendommen.