HMSmodulen.no - elektronisk HMS-løsning

Det kan være vanskelig å få oversikt og gode rutiner for det viktige helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS). Vi har løsningen!

OBOS har utviklet en ny, elektronisk HMS-løsning som erstatter den gamle papirutgaven – HMS-permen.

På denne måten vil det lovpålagte HMS-arbeidet, bli betydelig enklere og mer oversiktlig for alle som sitter i styret. Verktøyet kan enkelt skreddersys etter deres behov og er alltid oppdatert og tilgjengelig. 

På en rask og oversiktlig måte vi dere kunne
 

  • Velge relevante områder og oppgaver etter bygningsmasse og behov.
  • Planlegge lovpålagte oppgaver og aktiviteter.
  • Få varsling på e-post.
  • Legge opp rutiner for kontrollrunder og vedlikehold.
  • Få oversiktlig hjelp til organisering og utførelse av oppgavene.
  • Ut fra innstillinger og risikovurdering lage enkle rapporter.
  • Ha full oversikt over gjennomførte og kommende oppgaver.


I tillegg vil dere få tilgang til generell informasjon om HMS-arbeid, rutiner, sjekklister og forslag til ansvarsfordeling.

Løsningen er utviklet av OBOS.