Garantert betaling av felleskostnader

Vi tilbyr borettslag som forvaltes av oss garantert betaling av felleskostnader, etter gitte kriterier og søknad. Det gir trygghet!

Illustrasjonsbilde Mission 2009
Illustrasjonsbilder
 Mission 2009
Illustrasjonsbilder


 Mission 2009
Illustrasjonsbilder


 Mission 2009
Illustrasjonsbilder


 Mission 2009
Illustrasjonsbilder

Ved avtale om Garantert betaling av felleskostnader vil OBOS

  • Betale borettslaget summen av de månedlige felleskostnadene, både drifts- og kapitalkostnader, på en fastsatt dato hver måned.
  • Overta ansvaret for innkreving av felleskostnadene i sin helhet, samt overta risikoen for tap ved mislighold.
  • Overta borettslagets legalpant i andelen.

Fordeler for ditt borettslag - og alle som bor der

  • Styret slipper å sette opp felleskostnadene som følge av noen andelseiere ikke betaler fellsutgiftene.
  • Andre andelseiere risikerer ikke å måtte betale naboens felleskostnader.
  • Styret vet til enhver tid når inntektene godskrives konto.
  • Faste inntekter gir en enklere likviditetstyring.
  • Borettslaget blir mer attraktivt for kjøpere.

Hva koster avtalen?

Prisen settes individuelt og avhenger av størrelsen på felleskostnadene. Per i dag ligger prisen på 0,5 % - 1,5 % av de årlige felleskostnadene. Dere betaler et etableringsgebyr på kr 5 000,-. I tillegg kommer tinglysningsgebyr.