Forvaltningspakke X-SMALL

Denne avtalen kan kjøpes av HBRI (Hammersborg regnskap- og innbetalingsservice), som er et datterselskap i OBOS. De holder til i Oslo og pakken inneholder hjelp til regnskap og/eller innkreving.

Tre mennesker som sitter og prater sammen

Noe av innholdet i avtalen:

 • Innkreving av felleskostnader / husleie.
 • Regnskapførsel og årsoppgjør.

 • Betaling av fakturaer.

 • Administrering av eierskifte.

 • Styremagasinet Bolig og Miljø og tilgang til mange gode rabattavtaler.

Alle tjenestene i avtalen:


Fast kontaktperson
En regnskapskonsulent er din faste kontaktperson.
 

Felleskostnader 

 • E-faktura, avtalegiro eller trykking og utsendelse av giroblanketter
 • Meget effektiv innkreving av felleskostnadene
 • Purringer og oppfølging av restanser
 • Inkasso
   

Regnskap

 • Bilagsføring og årsavslutning av selskapets regnskap
 • Avdelings- og underregnskaper (prosjekt, næring, brensel, garasjer etc.)
 • Skatteavregning og likningsoppgaver
 • Oversiktlige økonomiske rapporter
 • Utbetaling av lønn til ansatte og innrapportering
 • Utbetaling av styrehonorar
   

Økonomistyring

Fakturabehandling

 • Behandling og betaling av alle fakturaer
 • Elektronisk håndtering av fakturaer - enkelt og raskt.
 • Arkiv for styret med oversikt over alle fakturaer.
   

Andre forvaltningstjenester

 • Overdragelse av leiligheter, parkeringsplasser etc., ajourhold av eiere.
 • Leilighetsopplysninger til meglere, banker etc. i forbindelse med kjøp / salg, taksering, refinansiering og låneopptak.
   

Rådgivning 

Andre tjenester ved behov
Fra tid til annen kan styret ha behov for ytterligere bistand. Vi tilbyr tilnærmet alle typer sekretær- og konsulenttjenester innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk og drift.

Tilbake til toppen