Forvaltningspakke MEDIUM

Regnskap og forvaltning, er vår standard forretningsførsel, og den pakken vi selger mest av. Avtalen kan kjøpes i alle regioner.

Kvinne på kontor som forklarer noe for en mann

Avtalen er blant annet utvidet med

 • Utarbeidelse av budsjetter og årsberetning.
 • Deltakelse på årsmøter, med protokollføring. 
 • Generell rådgivning om styrearbeid og jus. 
 • Full funksjonalitet i vårt moderne forvaltningsverktøy. 
  - Styrerommet.net
  - Styremagasinet Bolig og Miljø.
  - Tilgang til mange gode rabattavtaler.
   

Fast kontaktperson

En forvaltningskonsulent er din faste kontaktperson og rådgiver.


Felleskostnader

 • E-faktura, avtalegiro eller trykking og utsendelse av giroblanketter.
 • Meget effektiv innkreving av felleskostnadene.
 • Purringer og oppfølging av restanser.
 • Inkasso
 • Daglig oppdaterte oversikt over betalte og utbetalte felleskostnader/husleie på Styrerommet.net, eller månedlige rapport.


Regnskap

 • Bilagsføring og årsavslutning av borettslagets eller sameiets regnskap.
 • Avdelings- og underregnskaper (prosjekt, næring, brensel, garasjer etc.).
 • Skatteavregning og likningsoppgaver.
 • Kontakt med boligselskapets revisor i årsoppgjørsperioden.
 • Pålagte innsendinger til offentlige myndigheter og Brønnøysundregistrene.
 • Oversiktlige økonomiske rapporter med våre kommentarer og forslag.
 • Utbetaling av lønn til ansatte.
 • Utbetaling av styrehonorar.


Økonomistyring

 • Utarbeidelse av driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for kommende år.
 • Råd om regulering av felleskostnader.
 • Råd om plassering av kapital og ved låneopptak.
 • Gunstige betingelser i OBOS-banken
 • Rabattavtaler
 • Fakturabehandling.
 • Behandling og betaling av alle fakturaer.
 • Elektronisk håndtering av fakturaer, enkelt og raskt med arkiv for styret med oversikt over alle fakturaer.


Årsmøter

 • Utarbeidelse av forslag til årsmelding.
 • Bistand og tilrettelegging i forkant av sameiermøte /generalforsamling.
 • Deltakelse på sameiermøte / generalforsamling.
 • Vi fører protokoll fra møtet som sendes alle eierne.
 • Deltakelse på konstituerende styremøte.
 • Kontrolloppføling av saker til årsmøtet.
 • Kontrolloppfølging av vedtekter etter endringer.


Andre forvaltningstjenester

 • Forsikringsavtale – håndtering av forsikringsskader.
 • Overdragelse av leiligheter, parkeringsplasser etc., ajourhold av eiere.
 • Leilighetsopplysninger til meglere, banker etc. i forbindelse med kjøp / salg, taksering, refinansiering og låneopptak.
 • Søknader om overdragelse av bruk av bolig.
 • Boligselskapets forretningsadresse, posthåndtering.


Rådgivning

 • Din faste kontaktperson har spesialkompetanse innen styrearbeide og gir råd og veiledning.
 • Spesielt tilpasset oppstartsmøte ved nyvalgt styreleder.
 • Styrerommet.net. Gir styret tilgang til maler, relevante nyheter, rapporter etc. via internett.
 • Kurstilbud og seminarer.
 • Fagbladet Bolig & Miljø sendes styret 6 ganger i året.


Andre tjenester ved behov

Fra tid til annen kan styret ha behov for ytterligere bistand. Vi tilbyr i tillegg tilnærmet alle typer sekretær- og konsulenttjenester innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk og drift. 

Tilbake til toppen