Forvaltningspakke LARGE

Dette er en standard forretningsførsel med tilleggsavtale, og den tilbys i alle regioner.

Tre kollegaer som har møte på et kontor

Avtalen er blant annet utvidet med:

 • Mulighet for å avtale faste ekstratjenester.
 • Mulighet til å bestille faste tjenester spesielt tilpasset for ditt boligselskap.
 • Full funksjonalitet i vårt moderne forvaltningsverktøy.
  - Styrerommet.net
  - Styremagasinet Bolig og Miljø.
  - Tilgang til mange gode rabattavtaler.

Fast kontaktperson

En forvaltningskonsulent er din faste kontaktperson og rådgiver.
 

Felleskostnader

 • E-faktura, avtalegiro eller trykking og utsendelse av giroblanketter.
 • Meget effektiv innkreving av felleskostnadene.
 • Purringer og oppfølging av restanser.
 • Inkasso
 • Daglig oppdaterte oversikt over betalte og utbetalte felleskostnader/husleie på Styrerommet.net, eller månedlige rapport.

Regnskap

 • Bilagsføring og årsavslutning av borettslagets eller sameiets regnskap.
 • Avdelings- og underregnskaper (prosjekt, næring, brensel, garasjer etc.).
 • Skatteavregning og likningsoppgaver.
 • Kontakt med boligselskapets revisor i årsoppgjørsperioden.
 • Pålagte innsendinger til offentlige myndigheter og Brønnøysundregistrene.
 • Oversiktlige økonomiske rapporter med våre kommentarer og forslag.
 • Utbetaling av lønn til ansatte.
 • Utbetaling av styrehonorar.


Økonomistyring


Fakturabehandling

 • Behandling og betaling av alle fakturaer.
 • Elektronisk håndtering av fakturaer. Enkelt og raskt. Arkiv for styret med oversikt over alle fakturaer.


Årsmøter

 • Utarbeidelse av forslag til årsmelding.
 • Bistand og tilrettelegging i forkant av sameiermøte /generalforsamling.
 • Deltakelse på sameiermøte / generalforsamling.
 • Vi fører protokoll fra møtet som sendes alle eierne.
 • Deltakelse på konstituerende styremøte.
 • Kontrolloppføling av saker til årsmøtet.
 • Kontrolloppfølging av vedtekter etter endringer.


Andre forvaltningstjenester

 • Forsikringsavtale – håndtering av forsikringsskader.
 • Overdragelse av leiligheter, parkeringsplasser etc., ajourhold av eiere.
 • Leilighetsopplysninger til meglere, banker etc. i forbindelse med kjøp / salg, taksering, refinansiering og låneopptak.
 • Søknader om overdragelse av bruk av bolig.
 • Boligselskapets forretningsadresse, posthåndtering.


Rådgivning

 • Din faste kontaktperson har spesialkompetanse innen styrearbeide og gir råd og veiledning.
 • Spesielt tilpasset oppstartsmøte ved nyvalgt styreleder.
 • Styrerommet.net. Gir styret tilgang til maler, relevante nyheter, rapporter etc. via internett.
 • Kurstilbud og seminarer
 • Fagbladet Bolig & Miljø sendes styret 6 ganger i året


Tilleggsavtaler, eksempler

Vi inngår tilleggsavtaler om faste leveranser av tjenester, etter skreddersøm, f.eks.:

 • Fast deltakelse på styremøter.
 • Faste sekretæroppgaver.
 • Fast oppfølging av avtaler/kontrakter.
 • Publisering og ajourhold av hjemmeside.
 • Kapitalforvaltning
 • Særskilte definerte oppgaver ved rehabilitering eller lignende.


Alle tjenester

Fra tid til annen kan styret ha behov for ytterligere bistand. Vi tilbyr alle typer sekretær og konsulenttjenester for boligselskaper innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk og drift.

Tilbake til toppen