Etablering av nytt boligselskap

Vi hjelper utbyggere, entreprenører, meglere og advokater til hele eller deler av etableringen. Ta kontakt med oss i dag!

blueprint of a house. construction

Vi følger boligselskapet fra prosjekt til drift, og bistår både ved valg av selskapsform og styringsmodeller for fellesareal. 

I tillegg hjelper vi også til med vurdering av avtalerettslige forhold som kan være aktuelle ved etablering av næringsseksjoner, parkeringshus, vel, eller lignende i tillegg til boliger. Det er ofte en fordel at avtaler som skal regulere forhold mellom beboere utformes før leilighetene selges.

Det er viktig med en praktisk organisering av eiendommene til beste for nåværende og fremtidige eiere.

Våre tjenester omfatter blant annet

  • Utforming av vedtekter for borettslag, eierseksjonssameier og tingsrettslige sameier.
  • Forslag til driftsbudsjett for alle typer boligselskap.
  • Forslag til nivå på felleskostnadene.
  • Stiftelse av borettslag.
  • Konstituering av eierseksjonssameier, borettslag og andre boligrelaterte organisasjonsformer.
  • Innkallelse og avholdelse av konstituerende møte med protokollførsel.
  • Registrering av selskapene i foretaks-/enhetsregisteret i Brønnøysund.
  • Seksjonering.
  • Bistand til utarbeidelse av fellesobligasjon.

Alle tilbud blir tilpasset ditt behov som kunde, og vi legger stor vekt på et effektivt og fleksibelt samarbeide.