Eiendomsdrift og vaktmestertjenester

Trenger dere profesjonell hjelp til drift- eller vaktmestertjenester?

Toolbox

Vi har et bredt tilbud av tjenester, og hjelper borettslag og sameier i både Oslo, Akershus og Innlandet. 

Vi tilpasser tjenestene til deres behov etter en befaring på eiendommen, og har stor fokus på opplæring, samt rutiner knyttet til energi og miljø - blant annet avfallshåndtering. 

Vi kan blant annet hjelpe dere med: 

  • Vanlige vaktmestertjenester.
  • Måking av snø, strøing, salting.
  • Klipping av gress, grønt vedlikehold
  • Inspeksjon og ettersyn.
  • Beredskapsvakt 24 timer i døgnet.
  • Rapportering til styret. 
  • Containetutleie
  • Feiing, spyling av uteområder.
  • Rengjøring av parkeringshus.
  • Vedlikehold av veier og plasser (asfaltering, oppmerking).

 
Tjenestene varierer noe i de ulike områdene, les mer om tjenestene i: 

Oslo og Akershus

Innlandet


(Ill.foto: Colourbox)